Ostoskorisi on tyhjä!

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste - Suomen kypäräkeskus Oy

 

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Muutettu 25.5.2018

 

Suomen kypäräkeskus Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa henkilötiedot EU:n henkilötietolain mukaisesti. Tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida asiakkaita heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Suomen kypäräkeskus Oy:n palveluita.

 

Rekisterin pitäjä ja rekisteriä hoitava henkilö:

Henrik Laakso

Suomen kypäräkeskus Oy

Hiirosenmäentie 46

49610 Sivatti

myynti (a) kyparakeskus.fi

0400 416 855

 

Rekisterin nimi

Suomen kypäräkeskus Oy - asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen kypäräkeskus Oy:n asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi, sekä asiakassuhteen ylläpito. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietosisältö voi sisältää seuraavia tietoja

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Yritys/organisaatio

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Maksutiedot, sisältäen luottosopimukset ja muut laskutustiedot

Toimitustiedot

Tuotearvostelut

Verkkokaupan selaustiedot

Päätelaitteen tunnistetiedot

 

Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietorekisteriä käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin

 

Asiakkuuden ylläpitäminen ja hallinta

Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi

Asiakaskokemuksen parantaminen

Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Väärinkäytösten estämiseen

Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

 

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Henkilötietorekisteri on suojattu asiattomalta pääsyltä ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Suomen kypäräkeskus Oy huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Henkilötietojen säilytysajan määrittelee sen käyttötarkoitus ja lain asettamat velvollisuudet.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietorekisterin tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa tietoja 3. osapuolille maksuliikenteen ja toimituksien takaamiseksi, analytiikka- ja tilastointikumppaneille ja tarvittaessa viranomaisille. Suomen kypäräkeskus Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan korkeasta tasosta.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei yhteistyötaho ole Euroopan komission hyväksymän ns. Privacy Shield-sopimuksen piirissä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Suomen kypäräkeskus Oy:n asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeudet seuraaviin vaatimuksiin:

Tarkistusoikeus - Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa rekisterissämme. Tietojen tarkastus on mahdollista yhtiön päätoimipaikassa, missä rekisteriä pidetään. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä tietojen tarkistuksen yhteydessä.

Oikeus tietojen korjaamiseen - Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan tietonsa. Tietojen korjaaminen on mahdollista yhtiön päätoimipaikassa, missä rekisteriä pidetään. Mikäli henkilö haluaa oikaista hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä tietojen korjaamisen yhteydessä.

 

Oikeus henkilötietojen poistamiseen - Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä. Pyyntö tietojen poistamiseen on tehtävä kirjallisesti yhtiön päätoimipaikassa, missä rekisteriä pidetään. Mikäli henkilö haluaa poistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä tietojen poistovaatimuksen yhteydessä.

 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

 

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Suomen kypäräkeskus Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Suomen kypäräkeskus Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla.

Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen. Käyttämällä meidän palveluita, hyväksyt evästeiden käytön.

 

Tietoturvaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tietoturvaselostetta lainsäädännön muuttuessa tai toiminnan kehittämisen parantamiseksi. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

 

Back to Top